HydroCubeLogoДобре дошли на HydroCube страницата, един проект и търговска марка на Дженерал Лазер ОГ, Виена, Австрия.

Специалист по "готови за употреба" малки ВЕЦ

HydroCube предлага малки и средни компактни водноелектрически централи с различни видове турбини:

 • Crossflow
 • Kaplan
 • Semikaplan
 • Pelton
 • Francis

с мощност до 1,5 MW.

HydroCube е специализиран в "готови за употреба" МВЕЦ с мощности от 10 до 100 кВт.

Приложения и предимства на HydroCube системи

HydroCube системи намират приложения, като:

 • руслови ВЕЦ
 • помпено-акумулиращи ВЕЦ
 • ВЕЦ на питейни тръбопроводи

Те се характеризират с:

 • Висока ефективност и сигурност
 • Дълъг експлоатационен живот
 • Висока надеждност
 • Ниски разходи за поддръжка
 • Ниски оперативни разходи

HydroCube системите с мощност до 100 кВт стандартно са фабрично напълно сглобени в контейнер и тествани. На обекта единствено се правят всички свръзки, запуск и тестове на производителността.

новости

HydroCube R&D сътрудничество:

Като иновативен доставчик на интегрирани МВЕЦ ние работим в тясно сътрудничество с партньори от R&D непрекъснато за:

 • изпробване на нови технологии и процедури
 • оптимиране и настройка на компоненти
 • увеличаване на ефективност и експлоатационен живот
 

RENEXPO

Посетете сайта на Международната изложба и конгрес по Хидроенергетика.


Deutsch English Bulgarian Russian Impressum © Copyright 2012 - General Laser OG
This site runs CMS Made Simple version 1.11.2